top of page

Forest School Leader

Clíona Ní Bhréartúin

Clíona graduated from the first Forest School Leadership Level 3 course to run in Ireland in 2013-14 and has now established her own outdoor education school in her native Rathfarnham.

 

An honours UCD botany graduate with a Higher Diploma in Education, she is passionate about nature and education. She loves being outdoors hiking the mountains or just being outside in the fresh air. 

 

She is Environmental Education Manager at Kippure Estate in Co. Wicklow where she oversees and teaches field studies for primary and secondary school children from all over Leinster and beyond.

 

She currently holds a Remote Emergency Care Level 3 First Aid Cert, is Garda vetted and is Duilleog Úr's Child Protection officer.

Member of the Irish Forest School Association (IFSA), and the Forest School Association (UK).

Bhain Clíona cáilíocht amach ar an gcéad chúrsa Treoraí Scoil sa Choill Leibhéal 3 a reáchtáladh in Éirinn i 2013-14 agus bhunaigh sí a scoil oideachais faoin aer féin i Ráth Fearnáin áit a tógadh í.

 

Le céim onórach sa Luibheolaíocht ó UCD agus Ard-dioplóma san Oideachas, tá dúil as coimse aici sa dúlra agus a bheith ag múineadh faoi. Is breá léi bheith amuigh ag siúl na sléibhte agus gafa in aon rud a thugann cúis di a bheith lasmuigh. 

 

Is í an Bainisteoir Oideachais Comhshaoil í ag Eastát Chip Iúir i gCo. Chill Mhantáin áit a mbíonn sí gnóthach ag stiúradh staidéir allamuigh do dhaltaí scoile bunoideachais agus iarbhunoideachais as Cúige Laighean agus níos faide amach.

 

Tá teastas Garchabhair Remote Emergency Care Leibhéal 3 aici, chuaigh sí faoi ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus is í an tOifigeach Cosanta Leanaí ag Duilleog Úr í.

Ball de Chumann Scoil sa Choill na hÉireann (IFSA) , agus Forest School Association (UK).

Duilleog Úr nominated for

JCI Dublin Friendly Business Award 2017!

Volunteering with Duilleog Úr

 

If you would like to volunteer to help during forest school sessions please contact Clíona using the Contact page.

Obair dheonach le Duilleog Úr

 

Dá mba mhian leat cabhair dheonach a thabhairt i rith Scoil sa Choill déan teagmháil le Clíona led thoil ag úsáid an leathnaigh teagmhála.

bottom of page