top of page
MY BUTTON
MY BUTTON

Meal na páistí amach faoin aer le súgradh agus taiscéaladh.

Saor iad ó cheangal na ngléas leictreonacha agus an réaltacht fhíorúil.

One last time
One last time

press to zoom
Ag luascadh leis féin
Ag luascadh leis féin

press to zoom
Ní fheicfear anseo mé!
Ní fheicfear anseo mé!

press to zoom
One last time
One last time

press to zoom
1/5

Dia dhaoibh. Is mise Clíona. Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt dos na páistí teacht amach linn agus spraoi a bheith acu agus iad i mbun eachtraíochta sa choill. Déanfaimid cinnte de go nglacann na páistí páirt i ngníomhaíochtaí a mhúsclóidh cruthaitheacht nádúrtha agus fiosracht iontu. 

Faoi

Cad é Scoil sa Choill?

An aidhm ag Scoil sa Choill ná páistí a mhealladh le dul amach faoin aer le dul i dtaithí ar a bheith i measc na bplandaí agus na hainmhithe, le taiscéaladh, agus leis an dúlra a fhiosrú - díreach mar a dhéanaimis fadó! Tugtar tacaíocht do bhuachaillí agus cailíní scaoileadh le strus an tsaoil agus scileanna a fhoghlaim ar nós:

- comhoibriú

- fadhbanna a réiteach

- gluaiseacht coirp

- cothromaíocht coirp

- fiosrú

- breathnú

- meas

- comhordú lámh is súl

- úsáid trealamh

- dearadh agus déanamh

- éisteacht

- féinmhuinín

- teacht aniar

- cruthaitheacht...

agus é seo ar fad lasmuigh.

Cá háit?

Tá sé éasca teacht ar Ráth Fearnáin i ndeisceart Bhaile Átha Cliath tré Éalú 12 a thógáil ón M50.

 

Tá tailte Coillte foirfe le Scoil sa Choill a reáchtáil - foirfe le haghaidh:

- fothain a thógáil

- feithidí a lorg

- cluichí nádúir a imirt

- samhlú

- ealaín

- snoíodóireacht

- machnamh ar an dúlra

- crainn a dhreapadh

- breathnú ar ainmhithe
  agus éin fiáine

- foghlaim faoi phlandaí
  agus feithidí

- feabhas a chur ar
  chothromaíocht agus ar
  bhogadh an choirp, ...

Bíonn na seisiúin i nGaeilge sa tráthnóna agus na seisiúin i nBéarla ar maidin gach Satharn.

Cathain?

Ritheann Scoil sa Choill Duilleog Úr gach Satharn ar 10:30rn i mBéarla agus leanann sé go dtí 1:30in. Bíonn an seisiún Gaeilge sa tráthnóna, 2-5in ar na Satharnta céanna.

 

Más mian leat go ndéanfadh do pháiste freastal ar sheisiún trialach leis an deis a thabhairt dóibh agus duit a fháil amach cad é Scoil sa Choill, is féidir sin a eagrú.

Is do pháistí 7-12 bliain d'aois é.

Costas?

Seisiún trialach: €15.

 

Caithfear íoc as na cúrsaí roimh ré le ísliú 10% ar pháistí as an aon teaghlach.

Lean an nasc seo le tuilleadh eolais a fháil.

Réamh-bhucáil riachtanach!

2018

De bharr ardú suntasach san árachas ag Duilleog Úr, is oth liom a chur in iúl nach mbeidh an scoil sa choill ag feidhmiú an séasúr seo. Ní féidir liom an t-ardú seo sa chostas a sheasamh gan ardú mór sa phraghas a ghearradh.

Déanfaidh mé iarracht teacht ar réiteach ar an bhfadhb seo ar bhealach éigean. 

Tá sé riachtanach íoc as an gcúrsa iomlán roimh ré.

Cad má bhíonn sé ag cur báistí?

Gléasann muid go te teolaí agus cuireann muid cóta agus brístí báistí orainn agus buataisí báistí. Táimid in Éirinn!

Cad má bhíonn sé fuar?

Gléasann muid go te teolaí agus cuireann muid cóta agus brístí báistí orainn agus buataisí báistí. Déanfaimid iarracht deoch te a chur ar fáil i rith na seisiúin.

Cad má bhíonn sé gaofar?

Bíonn an ghaoth go breá de ghnáth, ach má bhíonn sé stoirmiúil cuirfimid ar ath ló é.

Ag tástáil na rópaí! Aibreán 2016

LE CAITHEAMH +
LE TABHAIRT

 

Muinchillí agus bríste fada

Geansaí/seaicéad 'fleece'

Stocaí teolaí

Cóta báistí uiscedhíonach (ní díreach uiscedhiúltach)

Brístí uiscedhíonacha

Buataisí báistí (Wellies)

Hata/lámhainní

 

MÁLA LE hAGHAIDH

Athrú iomlán éadaí

Uachtar gréine

Éarthach feithidí

Lón & sneaiceanna

Cógas riachtanach (e.g. análóir plúchadh)

Tá árachas dliteanais phoiblí ag Duilleog Úr.

bottom of page