top of page

Mar chainteoir dúchasach Gaeilge tá Clíona ag cur Scoil sa Choill ar fáil trí Ghaeilge freisin do pháistí dheisceart Bhaile Átha Cliath. Is iontach an deis é seo do pháistí na mórchathrach foghlaim faoin dúlra agus comhrá nádúrtha a dhéanamh ina measc féin ina bpríomhtheanga.

 

Ghlaoigh an Piarsach an 'Murder Machine' ar an gcóras oideachais ag an am, córas inar múineadh an t-eolas céanna do gach pháiste fiú muna raibh suim acu go léir ann. Tá an scéal ag athrú agus is áit i bhfad níos fearr an seomra ranga sa lá atá inniu ann, ach fós ní bhíonn an deis ag na páistí dul amach faoin aer agus am a chaitheamh i mbun a bhfiosracht féin.

 

Tá sé tábhachtach an deis a thabhairt do pháistí dul amach faoin aer agus ligint dóibh bheith fiosrach faoin dúlra máguaird.

Cén fáth?
 
Foghlaimíonn daoine ar bhealaí éagsúla agus ní i gcónaí a oireann an modh amháin do gach éinne. Amuigh sa choill bíonn saoirse ag na páistí súgradh, rith thart agus fadhbanna a réiteach ar a mbealaí féin. Tá ealaíon thar a bheith tábhachtach d'fhorbairt chruthaitheach an pháiste agus cuirimid an-bhéim air seo, ag úsáid láib, duilleoga, craobhacha, cnónna srl le pictiúirí áille a chruthú, agus trí scéalta agus ceol a chumadh!
Ag machnamh
Ag machnamh

press to zoom
Síolta á scaipeadh leis an ngaoth
Síolta á scaipeadh leis an ngaoth

press to zoom
Duilleoga úra
Duilleoga úra

press to zoom
Ag machnamh
Ag machnamh

press to zoom
1/7
Is iontach beatha an scoláire, agus is fearr fós í amuigh faoin spéir.

Scoil sa Choill i Ráth Fearnáin

bottom of page